Įėjimo Išėjimo taškai

Adatomis, masažu, šildymu stimuliuojant įėjimo išėjimo taškus galima paveikti visą gyslą.

Plaučių 1 —> Plaučių 7 —> Storųjų žarnų 4 —> Storųjų Žarnų 20 —> Skrandžio 1 —> Skrandžio 42 —> Blužnies 1 —> Blužnies 21 —> Širdies 1 —> Širdies 9 —> Plonųjų žarnų 1 —> Plonųjų žarnų 19 —> Šlapimo Pūslės 1 —> Šlapimo Pūslės 67 —> Inkstų 1 —> Inkstų 22 —> Perikardo 1 —> Perikardo 8 —> San Jiao 1 —> San Jiao 22 —> Tulžies Pūslės 1 —> Tulžies Pūslės 41 —> Kepenų 1 —> Kepenų 14 —>Plaučių 1…

Džong Fu (Zhong Fu 中府) „Centrinis Sandėlis“ yra 6 cun į šalį nuo Ren, lateralinėje I tarpšonkaulio pusėje

Plaučių 7

Lie Čue (Lie Que 列缺) „Nutraukta Seka“ yra 1.5 cun virš Plaučių 9, virš stipinkaulio ylinės ataugos, processus styloideus radii

Storųjų Žarnų 4

He Gu 合谷  „Jungiantis Slėnis“ yra tarp I ir II delnakaulio, II delnakaulio viduryje

Storųjų Žarnų 20

Ing Šiang (Ying Xiang 迎香) „Sutinkantis Kvapą“ yra nosies sparnelių, ala nasi, šoninės ribos vidurio taškas

Skrandžio 1

Čeng Či (Cheng Qi 承泣) „Ašarų Talpykla“ yra tarp akies obuolio ir apatinės paakiduobio ribos, tiesiai po vyzdžiu kai akis žiūri į priekį

Skrandžio 42

Čong Jang (Chong Yang 沖阳) „Jang Antplūdis” yra pėdos viršutinės pusės aukščiausioje vietoje

Blužnies 1

In Bai (Yin Bai 隱白) „Paslėptas Baltas“ yra medialinėje didžiojo kojos piršto pusėje, 0.1 cun nuo nago kampo

Blužnies 21

Da Bao 大包 „Didysis Apsiaustas“ yra ant pažasties vidurio linijos, 6 cun žemiau pažasties

Širdies 1

Dži Čuan (Ji Quan 極泉) „Viršukalnės  Šaltinis“ yra pažasties centre

Širdies 9

Šao Čong (Shao Chong 少沖) „Mažesnioji Versmė“ yra vidinėje mažylio piršto pusėje, 0.1 cun nuo nago kampo

Plonųjų Žarnų 1

Šao Dze (Shao Ze 少澤) „Mažesnioji Pelkė“ yra mažylio piršto alkūnkaulio  pusėje, 0.1 cun į šoną nuo nago kampo

Plonųjų Žarnų 19 

Ting Gong 聽宫 „Klausos Rūmai“ yra priešais kramslį, tragus

Šlapimo Pūslės 1

Džing Ming (Jing Ming 睛明) „Šviesios Akys“ yra 0.1 cun virš vidinio akies kampo

Šlapimo Pūslės 67

Dži In (Zhi Yin 至阴) „Didžiausias In“ yra  šoninėje mažojo kojos piršto pusėjė, 0.1 cun nuo nago kampo

Inkstų 1

Jong Čuan (Yong Quan 涌泉) „Srauni Versmė“ yra pade, kur susikerta pado priekinis trečdalis ir pado užpakaliniai du trečdaliai 

Inkstų 22

Bu Lang 步廊 „Vaikščiojimo Koridorius“ yra V tarpšonkaulyje, 2 cun į šoną nuo Ren

Perikardo 1

Tian Či (Tian Chi 天池) „Dangiškas Tvenkinys“ yra 1 cun į šoną nuo spenelio

Perikardo 8

Lao Gong 勞宫 „Sunkaus Darbo Rūmai“ yra delno viduryje, ten kur beda sulenktas vidurinysis pirštas

Trijų Membranų (San Jiao) 1

Guan Čong (Guan Chong 關衝) „Veržlus Praėjimas“ yra IV piršto alkūnkaulio pusėje, 0.1 cun į šoną nuo nago kampo

San Jiao 22

Er He Liao 耳和​髎 „Ausies Minkštas Kaulo Griovelis“ yra ausies šaknies lygyje, ant užpakalinės plaukų linijos ribos

Tulžies Pūslės 1

Tong Dzi Liao (Tong Zi Liao 瞳子髎) „Kaulo Griovelis prie Akies Vyzdžio “ yra 0.5 cun į šoną nuo išorinio akies kampo

Tulžies Pūslės 41

Dzu Lin Či (Zu Lin Qi 足臨泣) „Kojos Netoli Ašarų“ yra distaliai nuo IV ir V kojų pirštakaulių susikirtimo, tiesiamojo mažylio raumens, m. extensor digiti minimi, sausgyslės lateralinėje pusėje

Kepenų  1

Da Dun 大敦 „Didysis Indas“ yra lateralinėje viršutinėje didžiojo kojos piršto pusėje, 0.1 cun nuo nago kampo

Kepenų 14

Či Men (Qi Men 期門) „Vilties Vartai“ yra po speneliu, VI tarpšonkaulinėje erdvėje

Yra keli būdai kaip vartoti įėjimo išėjimo taškus.

Galima tuo pačiu metu besti ir laikyti adatas tos pačios gyslos įėjimo išėjimo taškuose. Tokiu būdu suaktyvinsime visus tos atitinkamos gyslos taškus.

Stimuliuojant įėjimo išėjimo taškus galima paveikti visą gyslą, su ja susijusius raumenis, kraujagysles, limfagysles, odos ruožus ir atitinkamus vidaus organus Dzang Fu, su jais susijusius jutimo organus. 

Plaučių 1 ir 7 suaktyvins visus Plaučių gyslos taškus, priekinį vidinį rankos paviršių

Storųjų Žarnų 4 ir 20 suaktyvins visus Storųjų Žarnų gyslos taškus, priekinį išorinį rankos paviršių.

Skrandžio 1 ir 42 paveikia visus Skrandžio gyslos taškus, priekinį šoninį kojos paviršių

Blužnies 1 ir 21 suaktyvins visus Blužnies gyslos taškus, kojos priekinį vidinį paviršių.

Širdies 1 ir 9 suaktyvins Širdies gyslos taškus, užpakalinį vidinį rankos paviršių.

Plonųjų Žarnų 1 ir 19 paveiks Plonųjų Žarnų gyslos taškus, užpakalinį išorinį rankos paviršių.

Šlapimo Pūslės 1 ir 67 suaktyvins visus Šlapimo Pūslės gyslos taškus, nugarą ir  užpakalinį kojos paviršių

Inkstų 1 ir 22 suaktyvins visus Inkstų gyslos taškus, vidinį užpakalinį kojos paviršių.

Perikardo 1 ir 8 suaktyvins visus Perikardo gyslos taškus, vidinį vidurinį rankos paviršių. 

San Jiao 1 ir 22 suaktyvins visus San Jiao gyslos taškus, šoninį rankos paviršių.

Tulžies Pūslės 1 ir 41 paveiks visus Tulžies Pūslės gyslos taškus, šonus ir šoninį kojos paviršių

Kepenų 1 ir 14 paveiks visus Kepenų gyslos taškus, vidinį kojos paviršių.

Parenkant vienos gyslos išėjimo tašką ir sekančios gyslos įėjimo tašką galima nukreipti Či arba patogeną iš vienos gyslos į kitą. Nukreipiant patogenus iš Zang organų į Fu organus, susilpninsime, palengvinsime simptomus, nes Dzang organų patologija visada yra sunkesnė ir gilesnė. 

Plaučių 7 – Storųjų Žarnų 4. Šie taškai gali būti naudojami nukreipti išorinį patogeną iš plaučių ir pašalinti jį per žarnyną.

Abu taškai malšina vėja karštį arba vėja šaltį, išorinį sindromą, t.y. gerai persišaldymui, gripui, viršutinių kvėpavimo takų ligoms. 

SŽ 4 paveikia galvą ir ypač veidą ir visus jutimo organus. Jis išlaisvina išorę, reguliuoja prakaitavimą, malšina skausmą

Plonųjų Žarnų 1 taškas išsklaido vėją karštį, todėl malšina galvos skaumą, gerai jei skauda gerklė, paraudusios akys, gerai ragenos drumstumui ir kitoms akių ligoms. Be to, tradicinė šio taško funkcija yra palengvinti laktaciją. 

ŠP 67 tradicinė funkcija ta, kad jis reguliuoja nėštumą ir gimdymą ir paveikia smegenis. Šis taškas gerai galvos skausmui, akių skausmui, tradiciškai naudojamas gimdymui palengvinti.

Inkstų 1 tradicinė funkcija raminti psichiką, stimuliuoti jutimo organus. Tradiciškai naudojamas nualpimui, vaikų konvulsijoms. Be to, galvos skausmui, galvos svaigimui, gerklės skausmui, jei susiliejęs vaizdas, staiga dingęs balsas, džiūna burna.

Blužnies 1 stiprina Blužnį (ir virškinimo organus), reguliuoja kraują. Tradiciškai naudojamas stabdyti kraujavimui. Be to, psichikos sutrikimams, konvulsijoms. 

Kepenų 1 malšina Kepnų ugnį, išsklaido Kepenų Či. Naudojamas pašonių skausmui, galvos skausmui, galvos svaigimui, akių skausmui, išvaržai, šlapimo užlaikymui, nereguliarioms mėnesinėms, epilepsijai, nemigai, konvulsijoms.

Stimuliuojant išėjimo ir sekančios gyslos įėjimo tašką mes taip pat galime paveikti ne tik fizinius, bet ir emocinius simptomus. Anot Lonny Jarrett fizinės traumos, randai, emocinės traumos, įkyrios mintys gali blokuoti Či tėkmę iš išėjimo į įėjimo taškus. Užblokuoti įėjimo išėjimo taškai pasireikš tam tikrais emociniais ir fiziniais simptomais. 

Kepenų  14 – Plaučių 1. Tai įkvėpimas, tiesiogine šio žodžio prasme ir perkeltine prasme, aspiracijos, siekiai, viltys. Jei šie išėjimo įėjimo taškai užblokuoti  gali būti nemiga, kai žmogus atsibunda vidury nakties piktas ir smerkiantis kitus.

Pagal TKM laikrodį Kepenų laikas nuo pirmos iki trečios valandos nakties, Plaučių laikas nuo trečios iki penktos valandos nakties. Kepenų  Či sustingimas žmogus dūsauja. Anot L. Jarrett, tylus dūsavimas, tai beviltiškumas, garsus dūsavimas, tai pyktis. Plaučiai susiję su liūdesiu, gedėjimu, netektim. Žmogus tiek gyvena praeities skriaudose, kad negali kvėpuoti čia ir dabar. Kepenų 14 tai viltis, ištvermė, tikėjimas, kad sunkumai praeis ir ir pasitikėjimas, kad gali išgyventi sunkumus, kad gali gyventi kitaip, kad gali reaguoti kitaip.

Storųjų Žarnų 20 – Skrandžio 1. Kvapas ir skonis. Skrandžio gysla prasideda po akim ir eina šalia nosies. Skoningai paruoštas ir aromatingas maistas sužadina apetitą. Uoslė ir skonis yra neatsiejamai susiję. Jei šie taškai užblokuoti, žmogaus uoslės ir skonio receptoriai bus užblokuoti, tikrąja to žodžio prasme, skonio ir uoslės pojūčiai bus užblokuoti. Tai gali pasireikšti tokiais simptomais kaip sinusitas, galvos skausmas, dažna sloga, alergijos. TKM požiūriu diagnozė būtų drėgmė šaltis arba gleivės. Tokiu atveju, pirmiausia reikia sustiprinti virškinimo sistemą, transformuoti gleives. Šie taškai susiję su virškinimu ir atliekų šalinimu tiek fizine, tiek emocine prasme. Kartais žmogus kartoja ir kartoja tą pačią istoriją, bet niekaip neatsikrato negatyvių emocijų. Šie taškai taip pat susiję su ašaromis. Anot L.Jarrett, jei žmogus lengvai ašaroja, jis prašo dėmesio, nes jo poreikiai nėra patenkinti. Kartais atvirkščiai, žmogus ir didelės netekties atveju negali verkti. Šie taškai padeda suvirškinti, pašalinti atliekas ir judėti į priekį. Emociniu požiūriu šie taškai padeda atsikratyti neigiamo požiūrio į praeitį, matyti kaip praeities įvykiai ir patirtis gali suteikti naudos ateityje.

Blužnies 21 – Širdies 1. Anot Lonny Jarrett Širdies 1 yra kaip besiskleidžiantis žiedas, o Blužnies 21 kaip nektaras, kuris duoda jam peno. Jei Blužnies 21 ir Širdies 1 užblokuoti, gali būti maitinimosi sutrikimai, anoreksija, nepakankama laktacija. Emociškai toks žmogus niekada nebus patenkintas, bus nusivylęs savo darbo vaisiais kad ir kaip sunkiai bedirbtų. Jis gali jaustis, kad nuolat aukojasi, bet nieko už tai negauna. Santykiuose su kitais, toks žmogus niekada nebus patenkintas, kels labai didelius reikalavimus kitiems. Jis pats sukurs problemas, jei jų nėra. Jei šie taškai užblokuoti, gali atrodyti, kad niekas negali nuraminti mano širdies, niekas negali pasotinti mano alkio.  

Blužnies 21 išsklaido Či krūtinės plote, išlaisvina diafragmą, emociškai tai dvasinis ir fizinis penas,  kas mane maitina, kas man teikia peno, kas mane pasotina. Tai mokėjimas duoti dovanas ir priimti dovanas. 

Plonųjų Žarnų 19 – Šlapimo Pūslės 1. Sugebėjimas aiškiai girdėti ir aiškiai matyti. Jei šie taškai užblokuoti, žmogus klauso, bet negirdi arba mato tik tai, ką nori matyti. Toks žmogus gali nekęsti tų bruožų  kituose, kurių nepripažįsta savyje. Žmogus gali kaltinti kitus, kad jie nesupranta jo, nors iš tiesų jis pats viską supainioja. Kai žmogaus viduje yra sumaištis, jo Širdis nespindės akyse, sako L.Jarrett. Akys bus apsiblaususios, akyse nebus šviesos. Šie taškai reiškia sugebėjimą gerai suvirškinti ir perdirbti tai, ką matai ir tai ką girdi. 

Inkstų  22 – Perikardo 1. Baimė ir intymumas. Šių taškų užblokavimas gali pasireikšti širdies permušimais, nerimu, ciniškumu, nejautrumu, taip pat lytinių santykių sunkumais ar sutrikimais. Anot L.Jarrett, Perikardo 1 „Dangiškas Tvenkinys“ tai kaip Taoistinis rojus. Kartais praeities žaizdos neleidžia pasitikėti, neleidžia pajausti ryšio su kitu žmogumi ir neleidžia patekti į rojų. Rojus, tai vidinė būsena, nelabai priklausanti nuo išorinių perteklių. 

San Jiao 22 – Tulžies Pūslės 1. Žvalgyba, informacijos rinkimas, stebėjimas, klausymas, pastabumas kas vyksta aplinkui, 360 laipsnių kampu. Anot L.Jarett San Jiao renka informaciją pasąmonėje, Tulžies Pūslė apdoroja, analizuoja informaciją sąmoningai. Jei šie taškai užblokuoti, gali būti maišyti simptomai: šaltis/ karštis, atviras/ uždaras, žmogus neprisitaikęs prie aplinkos, galvos svaigimas, spendimas ausyse. Anot L.Jarrett tai kas viduje nepadeda orientuotis tam kas išorėje. Žmogus gali nesugebėti orientuotis aplinkoje, perdirbti informacijos, nepastebėti to, kas aplinkiniams akivaizdu. Arba žmogus gali būti “išsibarstęs” aplinkoje: turėti daug pažįstamų, bet nei vieno tikro draugo. Emociniu požiūriu šie taškai padeda orientuotis aplinkoje, palaikyti prasmingus ryšius ir išlaikyti pusiausvyrą. 

Naudota: Lonny Jarrett “Nourishing Destiny: The Inner Tradition of Chinese Medicine”

Sukūrė sveikatoseliksyras

Gimusi Lietuvoje, gyvenanti Kalifornijoje, užsiimanti kinų medicina... Studijavusi psychologiją, biologiją, tradicinę kinų mediciną... Naudojanti vaistažoles, akupunkturą, Reiki... Mano tikslas padeti jums padėti sau. Žmogaus kūnas labai išmintingas, tik reikia jam netrukdyti ir kartais priminti, atverti vartus dangiškiems gydantiems syvams... Pagaliau :) prisijungiau prie virtualios erdvės, kad įdečiau savo mintis ir, svarbiausia, išgirsti jus - bendraminčius...

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: